TECHNIKA KVANTOVÉ LÉČEBNÉ HYPNÓZY
QHHT

O terapii

QHHT - pod českým názvem KVANTOVÁ REGRESNÍ TERAPIE (dále jen QHHT) je relace, kde nahlédneme do minulých životů. Poté se dostaneme ke kontaktu s Vaším Vyšším já, které zná odpovědi na všechny Vaše otázky.

QHHT je úžasná metoda, kterou vyvíjela Dolores Cannon (USA) po dobu 45 let. Dolores začínala jako hypnoterapeutka a postupně vyvinula vlastní techniku, díky které se dostáváme k nalezení a vyřešení veškerých příčin Vašich problémů. Tuto techniku nazýváme Komunikací s Vyšším vědomím - je to ta část mysli, v níž je možné získat odpovědi na všechny Vaše otázky. Pokud je to v souladu s vesmírem, je možné i okamžité uzdravení.

Potřebujete konečně najít svou životní cestu nebo vyřešit jakýkoliv problém?

QHHT relace je pro Vás jako stvořená.

Je načase žít plnohodnotný život!

Jak se připravit na terapii?

Je velice důležité, abyste přišli na relaci uvolnění a s otevřenou myslí.

Klíčem k úspěšnému výsledku celé terapie je otevřenost a důvěra v celý proces. Doporučujeme Vám se před terapií pečlivě připravit prostřednictvím odkazu, který obdržíte e-mailem po rezervaci termínu. S blížícím se termínem Vaší relace věnujte čas sami sobě a nalaďte se na otevřenou komunikaci s Vaším Vyšším Já - docílíte hlubšího duchovního zážitku.

Na plánované sezení si připravíte a přinesete seznam 10 nejdůležitějších otázek (a několik souvisejícíh podotázek), týkajících se Vašeho života (rodinných/partnerských vztahů, zdraví, zaměstnání, životního poslání atd...). Pokud se budeme zaměřovat především na Váš zdravotní stav, připravte si seznam těchto otázek zvlášť. Na další list si připravte otázky, které budeme věnovat jiným oblastem Vašeho života.

V den Vaší relace je přínosné se naladit na terapii pomocí uklidňující meditace. Jestliže nemáte s meditacemi zkušenosti, doporučujeme dělat v tento den cokoliv, co Vás přiměje relaxovat a uklidní Vaší mysl. Pomoci by Vám mohla například procházka nebo poslech relaxační hudby. Je vhodné alespoň jeden den před relací se vyhnout konzumaci alkoholických a energetických nápojů a omezit pití kávy.

Doporučujeme Vám přijít v pohodlném oblečení, abyste se cítili komfortně.

Je nezbytné, abyste si tento den neplánovali žádné další aktivity a nebyli časove žádným způsobem omezováni.

Jak terapie probíhá?

QHHT relaci předchází důkladný rozhovor, v jehož průběhu probereme Vaše otázky a bude Vám vysvětlen celý průběh relace. Terapie trvá 4-7 hodin.

Terapie probíhá ve stavu théta, což je naprosto přirozený stav, kterým procházíte dvakrát denně - při usínání a probouzení. Je to stav, kdy je člověk schopen absolutního uvolnění a relaxace, díky kterému dochází ke komunikaci s Vyšším vědomím. Do stavu théta se dostáváme pomocí vizualizace (tj. schopnost představit si předměty běžného života).

K příčinám Vašich problémů a objasnění stávajících životní situací se dostáváme prostřednictvím Vašich minulých životů nebo jiných životních momentů. Poté lze navázet komunikaci s Vaším Vyšším vědomím.

Je velice důležité nemít očekávání ohledně průběhu terapie. Je nutné se otevřít Vyššímu Vědomí a komunikaci s ním. Není třeba mít jakékoliv obavy a starosti, neboť nikdy neobrdžíme takové informace, které bychom nebyli schopni zpracovat a přijmout. V rámci relace Vám budou zodpovězeny otázky, které jsou pro Vás v daný moment důležité.

Vaše Vyšší vědomí o Vás ví úplně vše, stará se o Vás, podporuje Vás a snaží se Vás vést tím nejlepším možným způsobem.

Relace probíhá v naprosté diskrétnosti a nikdo jiný kromě Vás nebude v průběhu přítomen. V případě, že s někým budete chtít sdílet Váš osobní zážitek, rozhodnutí je pouze na Vás. Já dodržuji zásadu profesní mlčenlivosti a veškerá komunikace proběhne jen mezi námi. Informace nebudou poskytnuty třetím osobám.

Vaše relace bude zaznamenána jako audio nahrávka.

Jaké otázky si připravit

Vašim otázkám se nekladou žádné meze.

Připravte si otázky týkající se Vašeho zdraví, vztahů s rodiči nebo dětmi, partnerství, zaměstnání, životního poslání...

ODPOVĚDĚT SE DÁ NAPROSTO NA COKOLIV!

Metoda odpuštění a očista karmy 


Máte pocit, že potřebujete odpustit sami sobě nebo někomu jinému?

Cítíte se k někomu připoutaní?

Pokud je Vaší odpovědí ano, jste tu správně.  

Odpuštění je uvolnění emocionální zátěže vůči sobě nebo druhým. Držíme-li v sobě jakékoliv negativní pocity, např. bolest, zášť a hněv, ublížíme tím nejvíce sami sobě.Díky odpuštění jsme schopni žít přítomným okamžikem, zbavujeme se zátěže z minulosti a otevíráme se novým pozitivním prožitkům. Odpuštění nám také umožňuje jít dál bez hněvu, pohrdání nebo pomsty. Touha po pomstě má sílu jako pomsta samotná a má to negativní vliv na Vaši osobu.

Odpuštěním získáme zpět kontrolu nad vlastním životem.

Pomocí odpuštění dosáhneme zpět dobrého psychického i fyzického zdraví. Naše tělo reaguje na negativní emoce a ty ovlivňují tělesné funkce. Proto je odpuštění velice důležité. 

Karmické smlouvy z minulých životů

Předtím než vstoupíme na tento svět, nacházíme se na ,,spirituální straně". Každá duše si tam vytváří svůj plán, jak bude vypadat její život a čeho chce dosáhnout. Zároveň si uzavírá ,,karmické smlouvy" s lidmi, se kterými nedořešila jakýmkoliv způsobem svůj vztah v minulém životě. Pokud je taková smlouva uzavřená, ovlivňuje tak naše vztahy v současném životě. Karmickou smlouvu je potřeba dořešit, aby nám nebránila ve spokojeném životě a nenesli jsme si ji dále. 

Očista karmy úzce souvisí s metodou odpuštění, ale i s karmickými smlouvami z minulých životů a provádí se při QHHT relaci.

Nejčastější otázky

Je možné absolvovat QHHT terapii v angličtině nebo češtině i v případě, že nejsem rodilý mluvčí v uvedeném jazyce? 

Terapii lze podstoupit v uvedeném jazyce, jestliže ho máte alespoň na komunikativní úrovni.

Proč QHHT terapie trvá tak dlouho?

Jedno sezení trvá 4-7 hodit, protože se chystáme najít veškeré příčiny Vašich problémů a to nelze udělat za jednu hodinu. Společně se budeme zaměřovat na každý detail Vašeho života. Cílem je dosáhnout co nejlepších výsledku. Je nutné si vyhradit dostatek času.