Optimista a pesimista

09.05.2020

🙂OPTIMISTA A PESIMISTA🌷

☀️Optimista nemá lepší dny než pesimista. Zažívají stejné věci, ale mají k nim jiný přístup, úhel pohledu. Jsou jako dvě strany téže mince. Oba jsou stejně pravdiví.

Příroda je založena na střídání dějů. Přílivu a odlivu. Dnu a noci. Optimista ví, že po noci přijde den. Pesimista ví, že po dni přijde noc. Oba jsou realisté. Rozdíl je v tom, že pesimista má sklon negativní události považovat za nekonečné a osobní. Optimista si nic osobně nebere, protože se totéž děje každému, a v permanentnost nevěří, protože nic v životě není trvalé. Každá situace se změní. Svět už je takový.

Optimista je jako oceán. Nevyžaduje po vlnách, aby se jen zvedaly. To by žádné štěstí nepřineslo. Dokáže přijmout tříštění se vln o hladinu, protože je následováno dalším krásným vzedmutím. Optimismus je smíření se životem z té lepší stránky.

"Připravte se na nejhorší, ale myslete na nejlepší. První vytváří pokoru, druhé optimismus."

~ Richard Branson

Monika❤️

🍀Kvantová regresní terapie, astrologie, výklad karet.🍀

☀️ www.cestoulaskyasvetla.cz ☀️